Xem Phim Trăng Sáng Chiếu Lòng Ta, The Love By Hypnotic (2019) Trăng Sáng Chiếu Lòng Ta chuyển thể từ truyện Vương Gia! Không Nên A! - Prince, Don't Do This!. Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công ...

Trăng Sáng Chiếu Lòng Ta

The Love By Hypnotic (2019)

GIỚI THIỆU PHIM

Trăng Sáng Chiếu Lòng Ta, The Love By Hypnotic 2019

Trăng Sáng Chiếu Lòng Ta chuyển thể từ truyện "Vương Gia! Không Nên A! - Prince, Don't Do This!". Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng.

Xem Phim Trăng Sáng Chiếu Lòng Ta, The Love By Hypnotic 2019


BÌNH LUẬN PHIM