Xem Phim Trải Nghiệm Ma Quái (Phần 2), Haunted (Season 2) (2018) Trong một ngôi nhà cổ với lịch sử kinh hoàng, cô gái trẻ bắt đầu nghe thấy giọng nói của các bạn cùng phòng... dù cho họ không có mặt ở đó.

Trải Nghiệm Ma Quái (Phần 2)

Haunted (Season 2) (2018)

GIỚI THIỆU PHIM

Trải Nghiệm Ma Quái (Phần 2), Haunted (Season 2) 2018

Trong một ngôi nhà cổ với lịch sử kinh hoàng, cô gái trẻ bắt đầu nghe thấy giọng nói của các bạn cùng phòng... dù cho họ không có mặt ở đó.


BÌNH LUẬN PHIM