Xem Phim Thư Linh Ký, Thư Linh Ký (2019) Tại Doanh Châu giới, bách gia chư tử, Đường thi Tống từ, đều có thư linh. Thư linh Cố Thất Tuyệt tỉnh lại từ Ba trăm bài thơ Đường, cưỡi thần thú ...

Thư Linh Ký

Thư Linh Ký (2019)

GIỚI THIỆU PHIM

Thư Linh Ký, Thư Linh Ký 2019

Tại Doanh Châu giới, bách gia chư tử, Đường thi Tống từ, đều có thư linh. Thư linh Cố Thất Tuyệt tỉnh lại từ "Ba trăm bài thơ Đường", cưỡi thần thú Sơn Hải Kinh, cùng Nhạc Ngũ Âm nỗ lực học nhạc nuôi sống bản thân và các muội muội, bước lên con đường tìm kiếm đánh thức những thư linh khác

Xem Phim Thư Linh Ký, Thư Linh Ký 2019


BÌNH LUẬN PHIM