Xem Phim Thành Phố Khói Lửa: Ngày Tàn, Fire City: End of Days (2015) Thành Phố Lửa: Ngày Tàn 2015: Vine, một con quỷ giác ngộ, ẩn mình sống chung với thế giới loài người. Vine buộc phải lựa chọn cứu anh em mình hay là cứu ...

Thành Phố Khói Lửa: Ngày Tàn

Fire City: End of Days (2015)

GIỚI THIỆU PHIM

Thành Phố Khói Lửa: Ngày Tàn, Fire City: End of Days 2015

Thành Phố Lửa: Ngày Tàn 2015: Vine, một con quỷ giác ngộ, ẩn mình sống chung với thế giới loài người. Vine buộc phải lựa chọn cứu anh em mình hay là cứu một cô gái vô tội, trong khi thế giới nhân loại và thế giới quỷ đang có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến.

Xem Phim Thành Phố Khói Lửa: Ngày Tàn, Fire City: End of Days 2015


BÌNH LUẬN PHIM