Xem Phim Những Thương Nhân Sợ Hãi, The Fear Merchants (1960) Nhà Cartwright muốn giúp đỡ một người Mỹ gốc Trung bị cáo buộc tội ám sát. Đối đầu với họ là người đang ứng cử chức thị trưởng, kẻ đang lôi kéo ...

Những Thương Nhân Sợ Hãi

The Fear Merchants (1960)

GIỚI THIỆU PHIM

Những Thương Nhân Sợ Hãi, The Fear Merchants 1960

Nhà Cartwright muốn giúp đỡ một người Mỹ gốc Trung bị cáo buộc tội ám sát. Đối đầu với họ là người đang ứng cử chức thị trưởng, kẻ đang lôi kéo và muốn tất cả "người nước ngoài" rời khỏi thành phố Virginia.

Xem Phim Những Thương Nhân Sợ Hãi, The Fear Merchants 1960


BÌNH LUẬN PHIM