Xem Phim Điệp Vụ Kép: Truy Nã Tới Cùng, Inside Man: Most Wanted (2019) Truy Nã Tới Cùng kể về một nhà đàm phán con tin NYPD hợp tác với một đặc vụ liên bang để giải cứu hàng chục khách du lịch bị bắt làm con tin trong thời ...

Điệp Vụ Kép: Truy Nã Tới Cùng

Inside Man: Most Wanted (2019)

GIỚI THIỆU PHIM

Điệp Vụ Kép: Truy Nã Tới Cùng, Inside Man: Most Wanted 2019

Truy Nã Tới Cùng kể về một nhà đàm phán con tin NYPD hợp tác với một đặc vụ liên bang để giải cứu hàng chục khách du lịch bị bắt làm con tin trong thời gian chiếm giữ 10 giờ tại Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ.


BÌNH LUẬN PHIM